statystyki
  • Odwiedziło nas: 165339 osób
  • Do końca roku: 36 dni
  • Do wakacji: 212 dni
newsletter

Historia

Jesteś tu: » Aktualności » Historia

 

Historia Szkoły Podstawowej w Pustkowie Żurawskim

 

 

szkoła Pierwsza Szkoła Podstawowa w Pustkowie Żurawskim powstała w 1956r.

Do 1956 r. dzieci mieszkające w Pustkowie Żurawskim uczęszczały do szkoły w Wierzbicach. Powojenny

„wyż demograficzny" przyczynił się do pomysłu utworzenia szkoły w  tej „cukrowniczej" osadzie.

Ponieważ w planach finansowych Kuratorium we Wrocławiu nie było szkoły podstawowej w naszej miejscowości remont 2 sal lekcyjnych w budynku, w którym przed II wojną światową znajdowała się szkoła oraz jej wyposażenie możliwy był dzięki pomocy miejscowego społeczeństwa oraz zakładów pracy SHR i Cukrowni.

 

We wrześniu 1956 roku Jan Kowalczyk

i Adela Kwiatkowska rozpoczynają pracę

nauczycielską  w Szkole Podstawowej w  Pustkowie Żurawskim. Do 4 klas uczęszczało 78 uczniów. 2 lata później  w roku szkolnym 1958/59 szkołę przeniesiono do dzierżawionego od Cukrowni „ Pustków" budynku, w którym uczniowie uczyli się już w 5 salach. Nauka odbywała się na dwie zmiany.

 

 

 

 

 

W 1960 roku kierownik szkoły Jan Kowalczyk wnioskuje o budowę nowej szkoły w ramach programu „ Tysiąc szkół na 1000- lecie Państwa Polskiego". Szkołę budowano m.in. w ramach tzw. czynu społecznego mieszkańców osady.

6.01.1964 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku szkolnego. Zaproszeni goście wspólnie z nauczycielami i młodzieżą po raz pierwszy weszli do  Szkoły Podstawowej w Pustkowie Żurawskim mieszczącej się przy ulicy Kolejowej 46.

 

 

 

otwarcie nowej szkoły

 

 

 

 

 

Uroczyste przecięcie

wstęgi do budynku

nowej szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynek nowej szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wśród wielu sukcesów, którymi może poszczycić się szkoła są sukcesy sportowe czy artystyczne niezapomnianych „Jagódek" .

W ponad 50 letnią historię szkoły  wpisali się dyrektorzy: Jan Kowalczyk, Zbigniew Stańczuk, Maria Wilk, Janusz Caban, Grażyna Gajda- Lipska i obecny Zuzanna Moskal. Przez wiele lat zakładem opiekuńczym szkoły była nieistniejąca już Cukrownia „ Pustków".

   Przed rozpoczęciem roku szkolnego 1997/1998 budynek szkoły przeszedł gruntowny remont. Zaś 12 XI 2008r. oddano do użytku wielofunkcyjne boisko sportowe. 24 lutego 2009r. Rada Rodziców przekazała szkole Sztandar, który towarzyszy nam w uroczystościach szkolnych. 15.09.2011r. rozpoczęła się rozbudowa szkoły o część przedszkolną w całości sfinansowana z budżetu Gminy Kobierzyce. Rada Gminy uchwałą z dnia 22 marca 2013r. utworzyła Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pustkowie Żurawskim. Zespół utworzony został poprzez połączenie Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta i Przedszkola Samorządowego w Pustkowie Żurawskim. Uroczystego otwarcia Zespołu w dniu 2.09.2013r. dokonał p. Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce.  

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl