ankieta

Czy cieszysz się z powrotu do szkoły?

Pokaż wyniki
ankieta koniec
Logo BIP
http://jakreagowac.pl/index.html
statystyki
  • Odwiedziło nas: 103998 osób
  • Do końca roku: 120 dni
  • Do wakacji: -67 dni
newsletter

Strona startowa

Jesteś tu: » Strona startowa
  • Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Pzedszkolnego informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 dla uczniów kl. I-VI odbędzie się 1 września 2014r. o godzinie 9.00.

 

UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE!!! INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 1.09.2014r. MSZA ŚWIĘTA
 ZOSTAŁA ODWOŁANA. 

 

Dowóz uczniów rano do szkoły według stałego harmonogramu, natomiast odwóz po zakończeniu uroczystości.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015.
  • Przedszkole.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego informuje, że przedszkole rozpoczyna swoją działalność po przerwie wakacyjnej w dniu 1 września 2014r.
według normalnych godzin pracy od 6.30 - 16.30.

Przedszkole.
  • Rządowy program "Wyprawka szkolna 2014".

WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

 

   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim  informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych, w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna 2014”.


     Programem są objęci uczniowie uczęszczający do klasy II, III, VI Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2014/2015. Pomoc przysługuje:

uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej, tj. 539,00 zł netto na osobę w rodzinie.

 

   Ponadto pomoc przysługuje uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

   Do wniosku należy dołączyć dowód zakupu podręczników (imienną Fakturę VAT lub paragon) oraz zaświadczenia o wysokości dochodu.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.


   W uzasadnionych przypadkach pomoc może być przyznana uczniom nie spełniającym kryterium dochodowego, na podstawie decyzji dyrektora szkoły w szczególnie nagłych przypadkach pogorszenia się sytuacji materialnej rodziny lub zdarzenia losowego.


   Wnioski  należy składać do 5 września 2014r. u pedagoga szkolnego. Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny. Wnioski do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły (na dole strony w "plikach do pobrania").

Pliki do pobrania

Opracowanie: szkolnastrona.pl